Revize Elektro Říčany

Revize odběrného místa

Co potřebuji od zákazníka

Především co nejpřesnější specifikaci požadavku. Tedy, zda se jedná o nový odběr, změnu tarifu nebo něco jiného, dále v jakém stavu odběrné místo je (je-li v místě již elektroměrový rozvaděč nebo zdali je potřeba jeho úprava). Vždy je potřeba zaslat žádost, kterou zákazník zasílal distribuční společnosti (ČEZ Distribuce), velmi pomůže zaslání fotografie stávajícího stavu.

V případě potřeby jsem schopen zajistit i potřebné elektromontážní práce

Stručně o průběhu revize

V tomto případě je většinou revize spojená s drobnými elektromontážními pracemi, při kterých je elektroměrový rozvaděč (odběrné místo) uveden do stavu, jenž odpovídá požadavkům distribuční společnosti ČEZ Distribuce.

Závěr a posouzení

Během prací je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. Doložení revize je možné zajistit elektronicky na Distribučním portálu ČEZ Distribuce.

Časová náročnost revize

Vlastní revize nepřesáhne jednu hodinu. V případě elektromontážních prací (výměna hlavního jističe, úprava rozvaděče, výstavba pilíře pro odběrné místo) je samozřejmě celková doba pro doložení revize delší.

Revizní zpráva

Po dokončení revize vypracuji do týdne revizní zprávu. Revizní zprávu posílám emailem ve formátu pdf. Vypracování zprávy je vždy v ceně revize. V případě revize odběrného místa je možné provést doložení revize elektronicky na Distribučním portálu ČEZ Distribuce.

Termín a cena revize

Termín revize je vždy po vzájemné domluvě, většinou do tří týdnů od prvního kontaktu. Jsem schopen provést revizi nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu nebo ve večerních hodinách.

Orientační cena revize je uvedena v ceníku. Upřesnění ceny je možné po sdělení dalších poznatků. Dopravu si do vzdálenosti 30 km od Říčan neúčtuji, při delších vzdálenostech jsem nucen náklady na dopravu zohlednit. Platba je možná hotově po provedení revize nebo převodem na účet.

Přejít nahoru