Revize Elektro Říčany

Lhůty revizí

Lhůty revizí elektroinstalací

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení určuje norma ČSN 33 1500 v kapitole 3.9. Lhůta je závislá na druhu prostředí, na umístění elektrického zařízení a na druhu objektu. Tato norma odkazuje na již neplatnou normu ČSN 33 0300, ta je v současné době nahrazena normou ČSN 33 2000-5-51, ed.3. V této normě je podrobně popsáno určení vnějších vlivů, které mají vliv pro konkrétní elektrické zařízení v daném prostoru nebo prostředí. Jednotlivé vlivy jsou popsány písmenočíslicovým označením. Určení vnějších vlivů je povinné pro nové elektrozařízení nebo elektroinstalace.

Shrnutí: Elektrické zařízení musí být konstruováno pro dané prostředí, jednotlivé komponenty musí být určeny do daného prostředí. Lhůty pravidelných revizí jsou podle tohoto prostředí také určeny.

Prostředí dle ČSN 33 0300

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

Venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

4

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

4

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

Umístění elektrického zařízení

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních,v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C2, C3, CA2

2

prozatimní zařízení staveniště

-

0,5

Lhůty pravidelných revizí podle typu prostředí (ČSN 33 1500)

Prostředí dle ČSN 33 0300

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

Venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 +
ostatní vlivy podle místní situace

4

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní
agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s
biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6,
AK2, AL2

3

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru,
pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

Lhůty pravidelných revizí podle umístění elektrického zařízení

Umístění elektrického zařízení

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy,
jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více
než 250 osob (např. v kulturních a sportovních
zařízeních,v obchodních domech a stanicích
hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C2, C3, CA2

2

prozatimní zařízení staveniště

-

0,5

Lhůty revizí elektrických spotřebičů

 • Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů určuje norma ČSN 33 1610. Lhůta je závislá na prostředí, ve kterém je spotřebič používán, dále na způsobu použití (spotřebiče držené v ruce, přenosné spotřebiče, připevněné spotřebiče) a na typu ochrany elektrického spotřebiče.
 • Spotřebiče držené v ruce – při provozu se přímo drží (elektrické ruční nářadí, elektrické spotřebiče v kuchyni – mixéry, žehličky atd.)
 • Přenosné spotřebiče – s odnímatelným přívodem (mikrovlnná trouba, televize, audiotechnika, PC, chladnička atd.)
 • Připevněné spotřebiče – přímo upevněné spotřebiče (elektrický kotel, pračka stroje v dílně)
 • Třída ochrany I – s ochranným kolíkem (chladnička, stolní PC, elektrická trouba)
 • Třída ochrany II – s dvojitou izolací (elektrické nářadí, nabíječky mobilu)
 • Třída ochrany III – spotřebiče na bezpečné napětí (12 až 50V dle druhu prostředí)

Skupina spotřebičů

Třída spotřebiče

Lhůta pro spotřebiče držené v ruce

Lhůta pro přenosné spotřebiče

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Třídy I, II a III

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Třídy I / Třídy II a III

1x za 3 / 6 měsíců

1x za 6 měsíců

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třídy I / Třídy II a III

1x za 6 / 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 36 měsíců

Lhůty pravidelných revizí podle typu prostředí (ČSN 33 1600)

Skupina spotřebičů

Třída spotřebiče

Lhůta pro spotřebiče držené v ruce

Lhůta pro přenosné spotřebiče

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Třídy I, II a III

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Třídy I / Třídy II a III

1x za 3 / 6 měsíců

1x za 6 měsíců

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třídy I / Třídy II a III

1x za 6 / 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 36 měsíců

Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem

 • Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem (dříve hromosvody) určuje ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2., pro hromosvody, postavené před účinností této normy (1.11.2006) je pak určuje ČSN 33 1500.
 • Zařízení ochrany před bleskem se reviduje podle souboru norem ČSN EN 62305 (hromosvody po 1.11.2006) nebo podle ČSN 34 1390.
 • Zařízení ochrany před bleskem se dělí na čtyři třídy (třída LPS) podle důležitosti objektu
 • Třída LPS I – banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny
 • Třída LPS II – školy, supermarkety, katedrály
 • Třída LPS III – rodinné domy, zemědělské stavby
 • Třída LPS IV – stavby bez výskytu osob a majetku

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN EN 62305)

Třída LPS

Lhůta pro revize

Kritické systémy (kancelářské budovy, obchodní centra..)

I a II

2

1

III a IV

4

1

Třída LPS

Lhůta pro revize

Kritické systémy (kancelářské budovy, obchodní centra..)

I a II

2

1

III a IV

4

1

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN 33 1500) dle ČSN 34 1390

Druh objektu

Lhůta pro revize

objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5

Druh objektu

Lhůta pro revize

objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty
konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5

Přejít nahoru