Revize Elektro Říčany

Průběh revize

Průběh revize

1.

Úvodní administrativní část

Seznámení s revidovaným objektem nebo zařízením, domluva o výsledné ceně, dohoda o délce trvání revize, předložení potřebných dokumentů pro revizi. Pokud revizní technik spolupracuje už během výstavby nebo montáže, hodně se tím doba potřebná pro revizi zkrátí. Může také zachytit vznikající závady a ve výsledku tak ušetřit.

2.

Vizuální prohlídka

electric-1080585_640
 • Zjištění, zda skutečné provedení elektroinstalace odpovídá projektové dokumentaci
 • Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace
 • Kontrola pojistek či jističů v rozvodnici
 • Kontrola stavu rozvodnice – utažení vodičů, svorek a spojů, kontrola označení vodičů, kontrola barevného označení
 • Kontrola zásuvek, svítidel a jiných elektrických zařízení – upevnění, nepoškození atd.
 • Kontrola vhodnosti instalace zařízení na hořlavé podklady
 • Kontrola stavu elektrického zařízení
 • Kontrola stavu hromosvodu

2.

Vizuální prohlídka

 • Zjištění, zda skutečné provedení elektroinstalace odpovídá projektové dokumentaci
 • Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace
 • Kontrola pojistek či jističů v rozvodnici
 • Kontrola stavu rozvodnice – utažení vodičů, svorek a spojů, kontrola označení vodičů, kontrola barevného označení
 • Kontrola zásuvek, svítidel a jiných elektrických zařízení – upevnění, nepoškození atd.
 • Kontrola vhodnosti instalace zařízení na hořlavé podklady
 • Kontrola stavu elektrického zařízení
 • Kontrola stavu hromosvodu

3.

Měření a zkoušení

 • měření napětí, sled fází, úbytek napětí
 • měření impedanční smyčky a zkratového proudu
 • měření impedance ochranného vodiče
 • parametry proudových chráničů
 • izolační odpor elektroinstalace
 • kontrola spojitosti ochranného vodiče u elektrického zařízení (spotřebiče)
 • měření unikajícího proudu u elektrického zařízení (spotřebiče)
 • měření zemního odporu jednotlivých svodů u hromosvodu

4.

Závěr a posouzení

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. V případě drobných závad (neutažené spoje, označení ap.) je možné závady odstranit na místě. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky, nelze vystavit souhlasné stanovisko a je nutno závadu odstranit. I v tomto případě mohu po dohodě pomoci a závady odstranit.

Vyhotovení revizní zprávy trvá zhruba dva týdny.

Přejít nahoru