Revize Elektro Říčany

Revize komerční objekt

Co potřebuji od zákazníka

Veškerou dokumentaci k elektroinstalaci, kterou má zákazník k dispozici. V případě novostavby nebo rekonstrukce se jedná o projekt, schéma zapojení, dokumentaci k rozvaděči a jednotlivým elektrickým zařízením. Firma, která realizuje elektroinstalaci, většinou potřebnou dokumentaci poskytne.

U větších objektů s větším počtem rozvaděčů nebo větším počtem prostor je nejdříve provedena předběžná prohlídka, po které se stanoví termín revize, doba trvání revize a cena.

V případě pravidelné (opakované) revize je potřebné dodat výchozí revizní zprávu.

Dále administativní údaje o zákazníkovi a zhotoviteli elektroinstalace pro vytvoření revizní zprávy.

Stručně o průběhu revize

Úvodní administrativní část:

Seznámení s revidovaným objektem, domluva o výsledné ceně, dohoda o délce trvání revize, předložení potřebných dokumentů pro revizi.

Vizuální prohlídka, měření a zkoušení

- Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace, včetně stavu rozvaděče a podružných rozvaděčů, stavu zásuvek, svítidel a dalších elektrických zařízení (bojler atd.)

- Kontrola umístění elektrických zařízení z hlediska platných norem

- Měření parametrů elektroinstalace

Pro provedení revize je nutné zpřístupnit zásuvky a další koncové body elektroinstalace a rozvaděč. V průběhu měření bude také několikrát přerušena dodávka elektřiny, je tedy vhodné před revizí odpojit připojená elektronická zařízení.

Závěr a posouzení

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. Závěrečné zhodnocení a další postup závisí na vzájemné dohodě.

Časová náročnost revize

Pro malé objekty velikosti rodinného domu (malé obchody, dílny, servisy) dvě až čtyři hodiny.
Pro větší objekty je doba revize stanovena po předběžné prohlídce.

Revizní zpráva

Po dokončení revize vypracuji do dvou týdnů revizní zprávu, včetně měřícího protokolu. V případě větších komerčních objektů může být doba vypracování revizní zprávy prodloužena. Revizní zprávu posílám emailem ve formátu pdf. V případě potřeby lze zaslat originál i poštou. Vypracování zprávy je vždy v ceně revize.

Termín a cena revize

Termín revize je vždy po vzájemné domluvě, většinou do tří týdnů od prvního kontaktu v případě menších objektů (malé obchody, dílny, malé kanceláře), v případě větších objektů je termín vždy po dohodě. Jsem schopen provést revizi nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu nebo ve večerních hodinách.

Orientační cena revize je uvedena v ceníku. Upřesnění ceny je možné po sdělení dalších poznatků. Dopravu si do vzdálenosti 30 km od Říčan neúčtuji, při delších vzdálenostech jsem nucen náklady na dopravu zohlednit. Platba je možná hotově po provedení revize nebo převodem na účet.

Přejít nahoru