Revize Elektro Říčany

Revize hromosvodů

Co potřebuji od zákazníka

Veškerou dokumentaci k hromosvodu (LPS), kterou má zákazník k dispozici. V případě novostavby nebo rekonstrukce se jedná o posouzení rizika, dokumentaci k montáži jednotlivých prvků. Firma, která realizuje montáž hromosvodu, většinou potřebnou dokumentaci poskytne.

V případě pravidelné (opakované) revize je potřebné dodat výchozí revizní zprávu.

Dále administrativní údaje o zákazníkovi a zhotoviteli pro vytvoření revizní zprávy.

Stručně o průběhu revize

Úvodní administrativní část:

Seznámení s revidovaným objektem, domluva o výsledné ceně, dohoda o délce trvání revize, předložení potřebných dokumentů pro revizi.

Vizuální prohlídka, měření a zkoušení

- Prohlídka aktuálního stavu hromosvodu

- Kontrola jímací soustavy a jednotlivých svodů

- Měření parametrů zemního odporu jednotlivých svodů

Pro provedení revize je nutné zpřístupnit zkušební svorky jednotlivých svodů (měření zemního odporu) a další části pro vizuální kontrolu.

Závěr a posouzení

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. Závěrečné zhodnocení a další postup závisí na vzájemné dohodě.

Časová náročnost revize

Délka revize závisí na počtu svodů, orientačně 90 minut (dva svody), dále cca 30 min/svod.

Revizní zpráva

Po dokončení revize vypracuji do dvou týdnů revizní zprávu, včetně měřícího protokolu. Revizní zprávu posílám emailem ve formátu pdf. V případě potřeby lze zaslat originál i poštou. Vypracování zprávy je vždy v ceně revize.

Termín a cena revize

Termín revize je vždy po vzájemné domluvě, většinou do tří týdnů od prvního kontaktu. Jsem schopen provést revizi nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu nebo ve večerních hodinách.

Orientační cena revize je uvedena v ceníku. Upřesnění ceny je možné po sdělení dalších poznatků. Dopravu si do vzdálenosti 30 km od Říčan neúčtuji, při delších vzdálenostech jsem nucen náklady na dopravu zohlednit. Platba je možná hotově po provedení revize nebo převodem na účet.

Přejít nahoru