Revize Elektro Říčany

Revize elektrospotřebičů

Co potřebuji od zákazníka

Revize elektrických spotřebičů v drtivé většině požadují firmy nebo organizace. Pro plynulost revize je výhodné, pokud firma nebo organizace má soupis těchto spotřebičů (inventární seznam). Není to však podmínkou. V případě složitějších elektrických zařízení (soustruh, průmyslové myčky apod.) je potřebné dodat i dokumentaci k vlastnímu zařízení.

V případě pravidelné (opakované) revize je potřebné dodat předchozí revizní zprávu.

Dále administrativní údaje o zákazníkovi pro vytvoření revizní zprávy.

Stručně o průběhu revize

Úvodní administrativní část:

Seznámení s přibližným množstvím elektrických zařízení pro revizi, dohoda o délce trvání revize, předložení potřebných dokumentů pro revizi.

Vizuální prohlídka, měření a zkoušení

Pro každý spotřebič

- Vizuální prohlídka spotřebiče

- Měření jednotlivých parametrů

Pro provedení revize je nutné zpřístupnit jednotlivé spotřebiče. Každý spotřebič je nutné z důvodu měření odpojit na několik minut z elektrické sítě.

Závěr a posouzení

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. Závěrečné zhodnocení a další postup závisí na vzájemné dohodě.

Časová náročnost revize

Délka revize závisí na počtu spotřebičů, orientačně 10 spotřebičů/hod. Odhad počtu spotřebičů bývá většinou podhodnocen.

Revizní zpráva

Po dokončení revize vypracuji do dvou týdnů revizní zprávu. Revizní zprávu posílám emailem ve formátu pdf. V případě potřeby lze zaslat originál i poštou. Vypracování zprávy je vždy v ceně revize.

Termín a cena revize

Termín revize je vždy po vzájemné domluvě, většinou do tří týdnů od prvního kontaktu. Jsem schopen provést revizi nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu nebo ve večerních hodinách.

Orientační cena revize je uvedena v ceníku. Upřesnění ceny je možné po sdělení dalších poznatků. Dopravu si do vzdálenosti 30 km od Říčan neúčtuji, při delších vzdálenostech jsem nucen náklady na dopravu zohlednit. Platba je možná hotově po provedení revize nebo převodem na účet.

Přejít nahoru