Revize Elektro Říčany

Revize byt

Co potřebuji od zákazníka

Veškerou dokumentaci k elektroinstalaci, kterou má zákazník k dispozici. V případě novostavby nebo rekonstrukce se jedná o projekt, schéma zapojení, dokumentaci k rozvaděči a jednotlivým elektrickým zařízením. Firma, která realizuje elektroinstalaci, většinou potřebnou dokumentaci poskytne. Pokud se jedná o o realizaci svépomocí, mohu pomoci potřebnou dokumentaci vytvořit.

V případě pravidelné (opakované) revize je potřebné dodat výchozí revizní zprávu.

Dále administativní údaje o zákazníkovi a zhotoviteli elektroinstalace pro vytvoření revizní zprávy.

Stručně o průběhu revize

Úvodní administrativní část:

Seznámení s revidovaným objektem, domluva o výsledné ceně, dohoda o délce trvání revize, předložení potřebných dokumentů pro revizi.

Vizuální prohlídka, měření a zkoušení

- Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace, včetně stavu rozvaděče, stavu zásuvek, svítidel a dalších elektrických zařízení (bojler atd.)

- Kontrola umístění elektrických zařízení z hlediska platných norem

- Měření parametrů elektroinstalace

Pro provedení revize je nutné zpřístupnit zásuvky a další koncové body elektroinstalace a rozvaděč. V průběhu měření bude také několikrát přerušena dodávka elektřiny, je tedy vhodné před revizí odpojit připojená elektronická zařízení (TV, WiFi routery, PC atd.)

Závěr a posouzení

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. Závěrečné zhodnocení a další postup závisí na vzájemné dohodě.

Časová náročnost revize

Pro byt velikosti do 2+1 cca 1 hodina, pro větší (3+1 až 4+1) cca 2 hodiny. Revizi lze urychlit přípravou, kdy zákazník provede předem zpřístupnění zásuvek a dalších elektrických zařízení (např. zásuvka pro pračku nebo zásuvky pro vestavné spotřebiče v kuchyni)

Revizní zpráva

Po dokončení revize vypracuji do dvou týdnů revizní zprávu, včetně měřícího protokolu. Revizní zprávu posílám emailem ve formátu pdf. V případě potřeby lze zaslat originál i poštou. Vypracování zprávy je vždy v ceně revize.

Termín a cena revize

Termín revize je vždy po vzájemné domluvě, většinou do tří týdnů od prvního kontaktu. Jsem schopen provést revizi nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu nebo ve večerních hodinách.

Orientační cena revize je uvedena v ceníku. Upřesnění ceny je možné po sdělení dalších poznatků. Dopravu si do vzdálenosti 30 km od Říčan neúčtuji, při delších vzdálenostech jsem nucen náklady na dopravu zohlednit. Platba je možná hotově po provedení revize nebo převodem na účet.

Přejít nahoru