Revize Elektro Říčany

Revize společné prostory

Co potřebuji od zákazníka

Veškerou dokumentaci k elektroinstalaci, kterou má zákazník k dispozici. V tomto případě se jedná o společné prostory bytových domů, včetně nebytových prostor různě využívaných. Zákazníkem je tedy družstvo nebo SVJ a většinou se jedná o pravidelnou (opakovanou) revizi.

Důležité je zajistit zpřístupnění všech prostor (společné prostory, nebytové prostory, komerčně využívané prostory).

Dále administativní údaje o družstvu nebo SVJ pro vytvoření revizní zprávy.

Stručně o průběhu revize

Úvodní administrativní část:

Seznámení s revidovaným objektem, domluva o výsledné ceně, dohoda o délce trvání revize, předložení potřebných dokumentů pro revizi.

Vizuální prohlídka, měření a zkoušení

- Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace, včetně stavu jednotlivých rozvaděčů, stavu zásuvek, svítidel a dalších elektrických zařízení v nebytových prostorech)

- Kontrola umístění elektrických zařízení z hlediska platných norem

- Měření parametrů elektroinstalace

Pro provedení revize je nutné zpřístupnit všechny nebytové prostory a pokud je vyžadována revize pronajatých nebytových prostor, tak i tyto prostory. Protože uvedené prostory jsou většinou zamčené, je nutné zajistit jejich odemčení (zapůjčením klíčům nebo přítomností zástupce).

Závěr a posouzení

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. Závěrečné zhodnocení a další postup závisí na vzájemné dohodě.

Časová náročnost revize

Velmi závisí na velikosti domu, počtu podlaží, velikosti nebytových prostor a dalších parametrech. Dobu revize nelze tedy jednoznačně určit, ale jedná se o dobu v řádu několika hodin.

Revizní zpráva

Po dokončení revize vypracuji do dvou týdnů revizní zprávu, včetně měřícího protokolu. Revizní zprávu posílám emailem ve formátu pdf. V případě potřeby lze zaslat originál i poštou. Vypracování zprávy je vždy v ceně revize.

Termín a cena revize

Termín revize je vždy po vzájemné domluvě, většinou do tří týdnů od prvního kontaktu. Jsem schopen provést revizi nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu nebo ve večerních hodinách.

Orientační cena revize je uvedena v ceníku. Upřesnění ceny je možné po sdělení dalších poznatků. Dopravu si do vzdálenosti 30 km od Říčan neúčtuji, při delších vzdálenostech jsem nucen náklady na dopravu zohlednit. Platba je možná hotově po provedení revize nebo převodem na účet.

Přejít nahoru